2 godown ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ

ਦੋ godown ਸਿਵੀਆਂ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ 30x60 (lentar ਪਾਈਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ)
ਦੂਜਾ 184 ਗਾਜ (ਲੇਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)

ਦੋਨੋਂ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹਨ।
ਦੋਨੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
9988029334

3 Likes

हैलो बठिंडा!