Mittal Mall needs 2 boys

ਮਿੱਤਲ ਮਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ 9 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ

ਯਾਦੀ ਆਪ ਹੈਲਪਰ ਕੀ ਯੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ/ਲਿੰਗ/ਮੌਜੂਦਾ ਕਿੱਤਾ
ਪੱਕਾ ਪਤਾ
ਮੋਬਾਈਲ: