ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜਰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਇਕ 20-25 ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ

1 Like

कोई भी ब्रांडेड ले लो।

लेकिन जो उसके अंदर टंक होता है, वो एल्युमिनियम न हो। कापर हो। एल्युमिनियम टंक को 2-4 साल बाद ठीक करवाते ही रहोगे, कभी कहीं से लीक, तो कभी कहीं से।

सरकी बाजार ऐमज़ान डम्प (01645001724) से भी पता कर लेना और dav कॉलेज के पीछे भी।

1 Like

U can call 9888621809 Mr Happy — Bansal electronics— Fauji Chowk Bathinda

1 Like