ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਚ

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਕਿਥੋ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ੲਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪਤੇ
image
Harjit Ahluwalia
98154 66702

1 Like

tThanks Sir for
always supporting to bathindian

1 Like

उम्मीद है आपको टेलीग्राम पर सभी notifs मिल रही होंगी.

yes sir getting all notifications

1 Like

Good.

If there’s any difficulty anytime, pls bring to my attention.
पर 15 दिन में 1 भी कंप्लेंट नहीं आई है मेरे पास. बहुत ही robust सिस्टम बनवाया है, और होस्ट सर्वर महंगे लिए हुए हैं.